Kunstviltproject leerlingen basisscholen

Leeuwarden krijgt veel moois cadeau

Kunstviltproject leerlingen van de basisscholen uit de 10 dorpen van Nij Baarderadiel: Baard, Easterlittens, Weidum, Mantgum, Hilaard, Húns, Leons, Jorwerd, Jellum en Bears, en kunstenaar Truus Huijbregts. Begin 2018 houdt de gemeente Littenseradiel op te bestaan. Bij de geplande herindeling van de gemeente zullen 10 dorpen worden toegevoegd aan de gemeente Leeuwarden.

Lees meer

Nieuws van de Oudercommissie OBS De Gielguorde

Goed nieuws vanuit de Oudercommissie. U heeft de afgelopen jaren vast wel gemerkt dat de Oudercommissie drukdoende is geweest met de voorbereidingen voor het vernieuwen van het schoolplein. Mede dankzij Doarpsmienskip en haar leden staat er al een tijdje een kleine voetbalkooi op het plein. voetbalkooi

Lees meer

Stremming Skillaerderdyk 26 juni t/m 4 augustus

Vanaf maandag 26 juni tot en met vrijdag 4 augustus 2017 is de Skillaerderdyk in Mantgum, vanaf de Seerp van Galemawei tot en met Skillaerderdyk 15 (brandweerkazerne/gemeentewerkplaats), afgesloten voor alle verkeer in verband met rioleringswerkzaamheden. Data onder voorbehoud. De werkzaamheden zijn weergevoelig, daarom kan het werk eerder, maar ook later klaar zijn.

Lees meer

Loop Rûnom Mantgum 2017

runommantgum logoOp zondag 2 juli is de loop Rûnom Mantgum, een gezellige loop met mooie routes over 2½, 5, 10 en 15 kilometer. Start en finish van de loop zijn bij MFC De Wjukken. Vanaf 11 uur is de start voor de afstanden 2½, 5, 10 en 15 kilometer. Voor de basisschoolkinderen is om kwart over tien de kidsrun en alle kinderen krijgen een medaille! Voor meer informatie: klik hier

Advies Rapport Duorsum Mantgum

Duorsum mantgumOp de ledenvergadering van DMS in mei j.l. presenteerden studenten van het Van Hall Larenstein uit Leeuwarden hun bevindingen van de enquête over Duorsum Mantgum. Het adviesrapport van het onderzoek treft u hierbij aan. (Zie ook het juninummer van Mandeguod 2017, blz.49). Klik op de afbeelding.